Dobra Dobra Haber Gerçek Haberin Kaynağı
25.07.2024
Şanlıurfa / 17°C

özgün bilgi notu
özgün bilgi notu

özgün bilgi notu (dünyada ilk defa siz okuyorsunuz) ALLAH cc. tarafından,yaratılmış tüm türlerdeki hayvan olan topluluklara yazılan kutsal yazılar ve yazı çeşitleri Kelebeğin Kanatlarında cennet lisanıyla yazılmış kitabın harfleri ve yazılı mesaj (bilgi) vardır. yazı tipi ;Ta’lik tüm hayvan türlerinde ilk yazılan ve son gönderilen kutsal kitabın cennet dili alfabesinin harfleri yazılı olarak yazılıdır(tesbit edebildiğim 3 yazı çeşidi ile) bu durum insanın el parmaklarına ve vücudundaki tüm kan damarlarının yol güzergahına ve beynin duruş şeklindeki durumda da yazılıdır ve doğan çocuğun anne karnındaki duruşuda böyledir ve anlamı olan yazılı harf taşır. kuşlar,göküyüzünde uçarken yol güzergahlarındaki asimetrik yükselişleride sadece 1 harfi taşımak olarak görülür 1 harf;4 kutsal kitabın tamamını anlatır ve E harfidir,Cennet dili alfabesinin okuma şekliyle ELİF harfidir.

özgün metin yazısı ve Türk diliyle,kalem güzeli yazı çeşidiyle ’’ Hazır Ol ’’ yazmaktadır.

Hayvanlar bu dünyanın melekleridir. şair, ressam, kedilerin babası Türkiye - kutsanmış şehir URFA

Fransız Diliyle fiche d’information originale (vous la lisez pour la première fois au monde) Écritures et écritures écrites par Dieu aux communautés animales de toutes les espèces créées Sur les ailes du papillon se trouvent les lettres du livre écrites dans la langue du ciel et le message écrit (information). police ;Ta’lik Dans toutes les espèces animales, les lettres de l’alphabet de la langue céleste du premier livre sacré écrit et du dernier envoyé sont écrites sous forme écrite (avec 3 types d’écriture que je peux identifier) Cette situation est écrite sur les doigts de la personne et sur le trajet de tous les vaisseaux sanguins de son corps, et dans la position du cerveau, et c’est aussi la position de l’enfant né dans le ventre de la mère, et elle porte un écrit lettre avec un sens. Les oiseaux sont considérés comme ne portant qu’une seule lettre dans leur ascension asymétrique sur les routes lorsqu’ils volent dans le ciel 1 lettre décrit les 4 livres saints et est la lettre E, la lettre ELİF comme le lit l’alphabet de la langue du ciel. Il écrit ’’ Get Ready ’’ dans le texte original et la langue turque, avec un beau style de stylo. les animaux sont les anges de ce monde..

poète, peintre, père de chats Turquie -la ville benie URFA 

İngiliz diliyle original fact sheet (you are reading it for the first time in the world) Scriptures and scriptures written by God to animal communities of all created species On the wings of the butterfly are the letters of the book written in the language of heaven and the written message (information). font ;Ta’lik In all animal species, the letters of the alphabet of the celestial language of the first sacred book written and the last sent are written in written form (with 3 types of writing that I can identify) This situation is written on the fingers of the person and on the course of all the blood vessels of his body, and in the position of the brain, and it is also the position of the child born in the womb of the mother, and she carries a letter writing with meaning. Birds are considered to carry only one letter in their asymmetrical ascent on roads when flying in the sky 1 letter describes the 4 holy books and is the letter E, the letter ELİF as the heaven language alphabet reads.

It writes ’’Get Ready’’ in original text and Turkish language, with beautiful pen style. Animals are the angels of this world. poet, painter, father of cats Turkey - the blessed city URFAİsim Soyisim :
E-Mail :

Bu habere ilk yorumu siz yapın.