Dobra Dobra Haber Gerçek Haberin Kaynağı

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
Kategori : POLİTİKA
Haberin Tarihi :   16 Şubat 2024 - 12:40

CHP’Lİ TANAL, 2013’TE İLİÇ’TEKİ ALTIN MADENİNİ BAKANLARA SORMUŞ

Büyüt
Küçült
CHP’Lİ TANAL, 2013’TE İLİÇ’TEKİ ALTIN MADENİNİ BAKANLARA
CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın, Erzincan İliç’te 9 işçinin toprak altında kaldığı altın madenini 2013 yılında Meclis gündemine taşıdığı ortaya çıktı.

Tanal, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergelerinde, Kanadalı şirketin işlettiği altın madeni hakkındaki iddialara ilişkin bilgi talep etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 11 yıl önce ‘6 yılda 600 ton sondaj kuyusu açan şirket’ vurgusuyla dönemin Adalet ve Enerji Bakanlıklarına soru önergesi veriyor. Dönemin Adalet Bakanı, DEVA Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, CHP’li Tanal’ın önergesine, İliç Cumhuriyet Başsavcılığıyla yapılan yazışmaya verilen cevabı belirterek, Erzincan’da faaliyet gösteren şirketle ilgili Başsavcılıkları tarafından yürütülüp sonuçlandırılmış herhangi bir soruşturma bulunmadığı yanıtı veriliyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da önergeye, altın ruhsatıyla ilgili idari para cezasının iptali istemiyle açılan davaya dikkat çekiyor ve “Söz konusu davada anılan mahkemece davanın yetki yönünden reddine hükmedildiği’ yanıtı veriyor.

CHP’Lİ TANAL, 2013 YILINDA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın kayması sonucu 9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan ili İliç ilçesi Çöpler Köyü mevkisinde Anagold Madencilik Şirketi’nin attığı her adımın çevre örgütleri ve muhalefet tarafından yakından izlendiği görülüyor. 2008 yılından itibaren önerge ve konuşmalarla  Meclis’in gündemi olan şirketle ilgili o dönemde İstanbul Milletvekili olan (28. Dönem Şanlıurfa Milletvekili) CHP’li Mahmut Tanal, 2013 yılında dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanıt verdiği  6 maddelik soru önergesinde, Anatolia Minerals şirketinin ‘6 yılda 600 ton sondaj kuyusu açtığına’ dikkat çekerek, önergeye konu olan madenler ve işletmeler hakkında ilgili açılmış davalar olup olmadığını, maden ocağının taraf olduğu davalarda görev alan bilirkişilerin kimler olduğu, ikamet adresleri ile ödenen ücretlere kadar can alıcı soruları Meclis’e taşıyor.

DÖNEMİN BAKANLARININ ALTIN MADENİ CEVAPLARI

Dönemin Adalet Bakanı, DEVA Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, CHP’li Tanal’ın önergesine, İliç Cumhuriyet Başsavcılığıyla yapılan yazışmaya verilen cevabı belirterek, Erzincan’da faaliyet gösteren şirketle ilgili Başsavcılıkları tarafından yürütülüp sonuçlandırılmış herhangi bir soruşturma bulunmadığı yanıtı veriliyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, Tanal’ın soru önergesine, altın ruhsatıyla ilgili idari para cezasının iptali istemiyle açılan davaya dikkat çekiyor ve “Söz konusu davada anılan mahkemece davanın yetki yönünden reddine hükmedildiği’ yanıtı veriyor.

21 Haziran 2022 tarihinde maden ocağındaki sızıntı, kapasite artırımı ve en son yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın kayması sonucu 9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan ili İliç ilçesi Çöpler Köyü mevkinde faaliyet gösteren Anagold Madencilik Şirketi’yle ilgili bilgiler, açıklamalar gündemi sarsmaya devam ediyor.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 2008, 2014, 2021 tarihli ÇED kararları, 2020 tarihli Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında maden faaliyeti yürütülüyor. TBMM’de 2008’den itibaren muhalefetin yakın takipte tuttuğu bu maden işletmeciliği, çevreye verdiği zararlar, siyanürlü arama ve denetime ilişkin onlarca önergeye konu oluyor. 

O dönemde İstanbul Milletvekili olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2013 yılında dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın yanıt verdiği  6 maddelik soru önergesinde, Anatolia Minerals  şirketinin ‘6 yılda 600 ton sondaj kuyusu açtığına’ dikkat çekerek,  önergeye konu olan madenler ve işletmeler hakkında ilgili açılmış davalar olup olmadığını, maden ocağının taraf olduğu davalarda görev alan bilirkişilerin kimler olduğu, ikamet adresleri ile ödenen ücretlere kadar can alıcı soruları Meclis’e taşıyor. Dönemin Adalet Bakanı, DEVA Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız  önergeleri yanıtlıyor.


İŞTE ÖNERGE VE BAKANLARIN YANITLARI:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve T.B.M.M içtüzüğünün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.  Av. Mahmut TANAL
                                                      İstanbul Milletvekili

 

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaklaşık 11 yıl önce hummalı bir çalışma başladı. ABD- Kanada ortaklığındaki Anatolia Minerals adlı şirket 6 yılda 600 sondaj kuyusu açtığı ilçede oldukça zengin bir altın madeni bulduğunu belirterek, gerekli izinleri aldı. Bu maden ile ilgili açılmış olan davalar hakkında aşağıdaki sorularımın yanıtlanması gereği doğmuştur;

1. Önergeye konu madenler ve işletmeleri hakkında açılmış kaç dava bulunmaktadır?

2. Önergeye konu madenler ve işletmeleri hakkında açılmış olan davalardan kaçı sonuçlanmıştır? Kaç dava derdesttir?

3. Açılmış olan davaların her biri için ayrı ayrı belirtilmek üzere davaların açılmasına temel teşkil eden hukuki koruma talepleri nelerdir? Kaç tane dava maden işletmesinin aleyhine sonuçlanmıştır?

4. Önergeye konu maden ocağının taraf olduğu davalarda görevli bilirkişiler kimlerdir? Görevlendirilen bilirkişilerin ikametgah çevresi neresidir? Bilirkişiler davaların görüldüğü yer mahkemesinin yargı çevresinde mi görev yapmaktadır? Başka illerden mi gelmişlerdir? Bilirkişilerin görevlerini ifa etmek için geldikleri yerler nerelerdir?

5. Önergeye konu madenlerin taraf olduğu davalarda görev yapan bilirkişilere ödenen ücret ne kadardır? Bilirkişiler tespit edilen ücretler dışında masraf kalemi altında herhangi bir para almış mıdır? Masraf adı altında para alınmış ise bu para ne kadardır?

6. Önergeye konu maden ocağının taraf olduğu davalarda görev yapan avukatlar kimlerdir?

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 56020453/2013-610.01-760/4234/8004

Konu: Yazılı soru önergesi

4/11/2013

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ifadeli, 26/07/2013 tarihli ve 43452547-120.07- 135492 sayılı yazı.

İlgi yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/28199 Esas Nolu soru önergesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmi cevap ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadullah ERGİN Adalet Bakanı


Sayın Mahmut TANAL İstanbul Milletvekili TBMM

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/28199 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

- İliç Cumhuriyet Başsavcılığıyla yapılan yazışmaya verilen cevapta, Erzincan'da faaliyet gösteren ve önergede ünvanı belirtilen şirketle ilgili olarak Başsavcılıkları tarafından yürütülüp sonuçlandırılmış herhangi bir soruşturma bulunmadığı bildirilmiştir.

- Soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla yazışmalar devam etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Sadullah ERGİN Adalet Bakanı

  

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 64272063-610-2791

09-10-2013

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-28280)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgi: TBMM Başkanlığının 26.07.2013 tarih ve 43452547-120.07-135492 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut TANAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/28280 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT TANAL'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI (7/28280)

 

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaklaşık 11 yıl önce hummalı bir çalışma başladı. ABD-Kanada ortaklığındaki Anatolia Minerals adlı şirket 6 yılda 600 sondaj kuyusu açtığı ilçede oldukça zengin bir altın madeni bulduğunu belirterek, gerekli izinleri aldı. Bu maden ile ilgili açılmış olan davalar hakkında aşağıdaki sorularımın yanıtlanması gereği doğmuştur;

- Önergeye konu madenler ve işletmeleri hakkında açılmış kaç dava bulunmaktadır?

- Önergeye konu madenler ve işletmeleri hakkında açılmış olan davalardan kaçı sonuçlanmıştır? Kaç dava derdesttir?

- Açılmış olan davaların her biri için ayrı ayrı belirtilmek üzere davaların açılmasına temel teşkil eden hukuki koruma talepleri nelerdir? Kaç tane dava maden işletmesinin aleyhine sonuçlanmıştır?

- Önergeye konu maden ocağının taraf olduğu davalarda görevli bilirkişiler kimlerdir? Görevlendirilen bilirkişilerin ikametgâh çevresi neresidir? Bilirkişiler davaların görüldüğü yer mahkemesinin yargı çevresinde mi görev yapmaktadır? Başka illerden mi gelmişlerdir? Bilirkişilerin görevlerini ifa etmek için geldikleri yerler nerelerdir?

- Önergeye konu madenlerin taraf olduğu davalarda görev yapan bilirkişilere ödenen ücret ne kadardır? Bilirkişiler tespit edilen ücretler dışında masraf kalemi altında herhangi bir para almış mıdır? Masraf adı altında para alınmış ise bu para ne kadardır?

- Önergeye konu maden ocağının taraf olduğu davalarda görev yapan avukatlar kimlerdir?

 

Cevap 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre S. 847 sayılı altın ruhsatıyla ilgili olarak, Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesinde idari para cezasının iptali istemiyle dava açılmıştır. Söz konusu davada anılan Mahkemece davanın yetki yönünden reddine hükmedilmiştir.

 

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Son Yorumlar
Jocelyne peiffer
PLEASE HELP street cats
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.
1. LİG PUAN DURUMU
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Dobra Dobra Haber Gerçek Haberin Kaynağı | https://www.dobradobrahaber.com/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2023 - 2024